تماس با ما | درباره ما | دانش | خدمات | امکانات | توانمندی‌ها | صفحه اصلی
 
     
 

طراحی سیستم‌های اپتیکی:

گروه علم و فن‌آوری پرتو قادر است طراحی سیستم‌های اپتیکی در موارد زیر را انجام دهد. برای مشاهده نمونه‌ای از طراحی‌های انجام شده به این صفحه مراجعه کنید.

۱. طراحی سیستمهای اپتیکی با نرم افزار زیماکس Zemax-EE optical design program - 2009.
۲. مهندسی معکوس سیستمهای اپتیکی و تحلیل اجزای مختلف آن
۳. طراحی مکانیک مرتبط با اپتیک طراحی شده و تحلیل سامانه مکانیکی طراحی شده در نرم افزار زیماکس
۴. طراحی سیستمهای روشنایی و بهینه سازی به کمک نرم افزار
۵. شبیه سازی آینه های دورنگی و فیلترها و لایه های نازک در سیستمهای اپتیکی
۶. انتشار فیزیکی پرتو و شبیه سازی پدیده های موجی از قبیل: پراش، تالبوت، ماره و تداخل
۷. شبیه سازی و تحلیل همدوسی فضایی و همدوسی زمانی به صورت همدوسی کامل و همدوسی پاره ای
۸. تحلیل MTF سیستم و اثرات آشکارساز واقعی در تعیین MTF دستگاه
۹. شبیه سازی تمام سیستمهای تداخلی و تداخل سنجی
۱۰. طراحی و شبیه سازی و تحلیل سیستم های اپتیکی غیر هم خط (چشمه ها، پرتوشکاف ها beam splitter، پراکننده‌ها)
۱۱. شبیه سازی پراکندگی حجمی "می" mie و "ریلی" Rayleigh
۱۲. شبیه سازی LED ها و دیگر چشمه های پیچیده
۱۳. شبیه سازی پراکندگی اتمسفر توسط پراکندگی ریلی و می و پراکندگی از قطرات آب
 

 
 
 
  تمامی حقوق این سات متعلق به بنیاد دانش است.